Jak bude probíhat naše spolupráce?

V šesti krocích

1/6
Vy přicházíte se zadáním, já nalézám řešení.

V několika etapách budeme společně definovat, co je pro vás v rámci stavby nejdůležitější, řešit zásadní prvky i malé detaily. Protože obojí nakonec rozhodne o tom, jak na vás bude stavba působit.

2/6
Dáváme stavbě první obrysy: návrh ideového konceptu

Ze všeho nejdřív probereme, co od stavby čekáte: k jakému účelu má sloužit, co v ní chcete zažívat a co všechno se do ní má vejít. Na základě toho navrhnu tzv. ideový koncept.

Tento návrh nám pomůže definovat prvky, které určí ráz a pojetí stavby. Toužíte například po venkovní kuchyni pro dlouhé letní večery? Pak vymyslíme funkční a estetické řešení, které bude těžištěm návrhu a kterému přizpůsobíme další prvky.

3/6
Ladíme detaily: zpracování architektonické studie

Jakmile si schválíme koncept, pustím se do architektonické studie. Ta dopodrobna navrhuje např. vybrané materiály, produkty, architektonické detaily i způsob užívání stavby.

Studie zároveň obsahuje informace pro stavební projektanty, kteří do procesu vstupují hned vzápětí.

4/6
Vy odpočíváte, my zařizujeme: projektování a stavební povolení

Přichází ta nejtechničtější část, ale nebojte, vy s ní nebudete mít žádné starosti. Sestavím tým odborníků, kteří vyřeší otázky vytápění, technologických rozvodů a ostatní nezbytnosti. Poté zajistím od úřadů stavební povolení i další potřebné dokumenty a připravím předběžný odhad ceny stavby.

5/6
Tvoříme „návod” na výrobu domu: prováděcí dokumentace

V téhle fázi projektanti dopodrobna popíšou, jakým způsobem se bude dům stavět. Takovému spisu se říká prováděcí dokumentace a obsahuje všechno, co potřebuje vědět stavební firma. Dokonce i takové detaily, jako je třeba typ šroubů potřebný ke spojování krovních trámů. Na základě prováděcí dokumentace vzniká položkový rozpočet, který stavební firma následně nacení. Vy tak budete mít detailní přehled, kolik budou jednotlivé části stavby stát.

6/6
Od plánů ke skutečnosti: stavba s technickým dozorem investora

Před očima vám pomalu začne vznikat skutečná stavba. Aby vše vypadalo přesně tak, jak jsme naplánovali, zajistím tzv. technický dozor investora. Ten bude kontrolovat, že stavební firma dodržuje prováděcí dokumentaci.

Pojďme se pustit
do vašeho projektu!