Konverze větrné elektrárny

konverze větrné elektrárny architektonická soutěž spoluautoři: Kryštof Peřestý, Marek Raab 2014

Rozhledna je koncipována s důrazem na zachování paměti větrné elektrárny. Vyzdvihuje a zachová vertikální ráz existujícího objektu.

S ohledem na citlivé zapracování do okolní krajiny je rozhledna jemná a vzdušná. Hmota rozhledny je složena ze dvou vertikálních os. První je tvořena původním tubusem větrné elektrárny. Druhou tvoří nové zavěšené točité schodiště, jehož vnější plášť je složen z ocelových závěsů stupňů, které zároveň slouží jako zábradlí. V původním tubusu elektrárny jsou vystaveny kusy technologie větrné elektrárny viditelné z podest otvory vyřezanými do pláště.

Zázemí je tvořeno občerstvením, výstavními prostory a suterénními technickými místnostmi. Využívá půdorys původní trafostanice a vdechuje mu nový život. Část původní stanice je nahrazena nízkou hmotou šetrnější k okolní krajině. Řešení využívá vrat trafostanice s ochozem k rozšíření občerstvení a doplňuje je novou stíněnou terasou. Propojení s rozhlednou je vedeno podzemní chodbou s výstavní expozicí osvětlenou přirozeným světlem.

Propojení kavárny a věže je řešeno podzemní chodbou, která vytváří výrazný kontrast a očekávání.