Přestavba domku ve Středohoří

Přestavba architektonická studie spoluautoři: Kryštof Peřestý, Jaroslav Vorlíček 2020

Na vrcholu svažitého pozemku stávala kamenná stodola a dřevěné stavení. Stavení se nedochovalo a stodola prošla kompromisní přestavbou v 80. letech. Nyní je čas na život bez kompromisů.

Přáním klienta bylo zachovat stavbu, ke které má citové pouto z dětství. Žili zde jeho prarodiče. Stavba však byla původně postavena jako stodola a nárokům moderní rodiny tak nemůže vyhovět. Ani její pozdější přestavba v tomto směru nijak nepomohla. Po zvážení více variant jsme se dohodli na očištění původní stavby a její doplnění nenápadnou terasovitou přístavbou.

Koncept

Původní stavba stojí na malém půdorysu 8x8m na vrcholu terasovitého pozemku. Je však podsklepená a dvoupodlažní. Kamenné obvodové zdivo doplňuje vnitřní dřevěný skelet.

Přístavba objímá dům ze tří stran ve dvou úrovních. Do zahrady orientované ložnice navazují na klenuté sklepy. Do ulice je orientovaný vstup s garáží který vytváří malý vstupní dvorek s loubím. K východní fasádě je přimknuté nové schodiště.

Přístavba je koncipována tak, aby přirozeně navazovala na terasovitou zahradu a splývala s ní. Tomu napomáhají i zelené střechy přístavby. Přístavba je navržena z přírodních materiálů s dřevěnou fasádou.

Do stavby se nově vstupuje přes poloveřejný dvorek se stromem. Vstup do zádveří je kryt proti dešti loubím. Tento motiv se dále opakuje v zahradě, kde slouží jako slunolam.

Interiér

Vrstevnatá vertikální dispozice pracuje s hravým motivem schodišť a lávek. Nové otevřené prostorové uspořádání uvolnilo původní prostor stodoly pro obytnou místnost. To je nyní středem domu a navazuje na ni zelená terasa – střecha přístavby. V patře – v místě pomyslné sušárny sena – je nyní ložnice s vlastní koupelnou. Dětské pokoje a meditační zimní zahrada jsou umístěny v přístavbě o úroveň níže v přímém kontaktu se zahradou.