Nábřeží v Písku

architektonická soutěž odměna poroty spoluautoři: Kryštof Peřestý, Marek Raab 2013

Stěžejním bodem návrhu je odklonění současné komunikace, jež slouží jako pěší a cyklo spojnice centra se severními sídlišti, od řeky. Cílem bylo vytvořit park navázaný na řeku.

Odkloněním hlavní komunikace od hrany svahu vzniká klidný prostor orientovaný na řeku. V tomto prostoru jsou rozmístěny lavice kryté korunami stromů. Změna směru hlavní komunikace je řešena jejím zalomením orientovaným na kulturní dům. Před ním je vytvořena multifunkční plocha – centrum parku. Tato plocha rozvíjí současný motiv a propojuje pomyslným molem kulturní dům s řekou. “Molo” nabízí otevřené pohledy na oba přilehlé mosty. Při pohledu z protilehlého břehu v tomto místě kompozice parku graduje a zdůrazňuje tak průčelí kulturního domu.

Park je složen ze čtyř typů prostorů a to z centrální zpevněné plochy, volných zelených ploch, relaxační zóny pod stromy a hlediště navázaného na řeku. Multifunkční centrální plocha umožňuje kupříkladu pořádání trhů, umístění zahrádky přilehlého baru, pořádání venkovních akcí kulturního domu, či venkovní umělecké instalace. Volné zelené plochy jsou využitelné pro volnočasové aktivity a lehký sport. Relaxační zóna pod korunami stromů díky důmyslné orientaci stromořadí umožňuje průhledy na mosty a přitom stále poskytuje stín na lavičkách a zároveň propouští sluneční světlo na komunikace. Hlediště zapojuje řeku Otavu do dění v parku a zároveň si zachovává přiměřené měřítko nevyužívající svah až k jeho patě.

Komplexní materiálové řešení navazuje na jednotný styl kamenných dlažeb ve městě a rozvíjí ho o kontrastní ocelové prvky informačního systému a značení, minimalistické lavičky CubaCuba Libre ADVAS a koše Prax mmcité.

Doplňujícím prvkem je schodiště s plošinami končící až v Otavě, které umožňuje bezprostřední kontakt s řekou.