Labská Stráň

konverze chaty na rodinný dům architektonická studie Děčín 2022

Domek na Labské Stráni je navržený jako konverze stávajícího rekreačního objektu z 80. let, ke kterému má klient citový vztah.

Původní dvojtraktová konstrukce byla zachována. Podkroví je nahrazeno novou "A-frame" konstrukcí. Na místo severní verandy je přistavěno provozní zázemí.

Vnitřní prostor je sestaven z menších salónků s různou funkcí, které jsou propojeny průhledovými osami.

Stavba stojí jako solitér uprostřed pozemku. Při jeho hranici je navržený přístřešek pro auto s dílnou.

Návrh se původní stavbou inspiruje a dále rozvíjí její motivy. Zasazuje ji však lépe do svého kontextu a povyšuje ji na soudobý standard bydlení. Materiálové řešení vychází z původní stavby a zároveň se inspiruje tradičními stavbami v obci, tak aby byl zachován krajinný ráz CHKO ve které se obec nachází. Kamenný sokl je nabílený a navazuje na něho omítané přízemí s velkými okny na celou výšku stěn. Přízemí je zastropeno přiznaným fošnovým stropem, který zároveň zachycuje vodorovné síly krovu. Celé podkroví včetně štítů je řešeno jako dřevostavba. Tomu odpovídá provětrávaná dřevěná fasáda ve štítech.

Dispozice 1.NP je členěná na několik navazujících salónků s různou funkcí. Ty propojují průhledové osy končící v exteriéru. Tento princip opticky zvětšuje vnitřní prostor. Původní poddimenzovaný strop a krov stavby je nahrazen novou „A-frame“ konstrukcí. Strmý sklon střechy se inspiruje v místní tradici a umožňuje využít více místa v podkroví.

Terasa s venkovní kuchyní prodlužuje průhledovou osu až do zahrady. Zahrada je plná původních vzrostlých stromů. Ty se však nacházejí především v severní a západní části zahrady. Proti jižnímu slunci je tedy navrženo stínění baldachýny.

interiér stavby

Interiér stavby je silně definován navrženým prostorovým řešením. Důraz je kladen především vzdušnost navrženého řešení. Prostor je navržený tak, aby vždy někam pokračoval. Přelévá se plynule z místnosti do místnosti. Z přízemí do patra. Z interiéru do exteriéru.

Strmý sklon střechy uvolňuje v podkroví více užitné plochy. Spíše než jako šikmý strop, působí střecha jako šikmé stěny.