BIKE / PARK

veřejný prostor investor: MČ Praha 16 spoluautoři: Kryštof Peřestý, Jaroslav Vorlíček realizace 2021

Věříme, že odlišné skupiny obyvatel mohou trávit volný čas spolu na jednom místě. Proto jsme se rozhodli realizaci venkovního bike parku pojmout jako příležitost pro vytvoření takového prostoru kde specifická skupina bikerů není osamocena kdesi mimo svět, ale naopak vtažena do dění ve veřejně přístupném parku.

Středem dění areálu je objekt občerstvení, který kombinuje vyhlídkové plošiny a rozjezdové rampy pro bikery. Je tvořený ocelovou konstrukcí z HEB profilů s přepravním lodním kontejnerem konvertovaným na bistro a veřejné toalety.

Základní koncepcí území je vytvoření lineárního systému, jež vychází z „proudění energií a lidí“ územím – toto proudění je doslovné, plocha parku je vymezena vedením VVN a nespočtu podzemních inženýrských sítí. V tomto lineárním systému pak vzniká cestní síť, vyhlídkové plošiny, veřejné plochy, plochy určené pro bike park a stromořadí.

Pokud ještě nemáte plány na víkend, v Jahodnici se zabaví celá rodina.

Speciální dík patří kolegovi Jaroslavu Vorlíčkovi, za úsilí vynaložené na dotažení návrhu do reality.