Vila Palme

novostavba architektonická studie Votice 2021

Stavba se nachází na okraji města Votice. Svažitá nárožní parcela nabízí výhled na budované rybníky a typicky zvlněnou krajinu Voticka s pastvinami. Do těchto výhledů se stavba velkoryse otevírá. Z ulice je skromně nenápadná a volně s ní splývá svým polosoukromým vstupním dvorem.

Nezaměnitelnou siluetu domu ze zahrady tvoří pultový světlík zimní zahrady společně s výrazným komínovým tělesem. Terasa je ustoupená do druhého plánu a má charakter nádvoříčka.

Východní – vstupní průčelí je decentní a pokorné. Dům je nízký a nenápadný, přestože se nachází na nárožní parcele. Plynule bez zaplocení navazuje na ulici, která prosakuje do domu dvorem s hlavním vstupem. Garážová vrata jsou sekční, posuvná ke straně.

 

terasa / nádvoří

Středem domu je terasa, která pojme velké sešlosti s přáteli i klidné chvíle s rodinou ve stínu
pod stromem či lenošení v hamace

Provozní řešení stavby je formováno kolem dvou atrií. Provozní a technické místnosti jsou situovány na východ podél ulice a obklopují vstupní atrium – dvůr. Obytné místnosti jsou orientované na západ, na výhled do zahrady a obklopují atrium s terasou – nádvoříčko. Srdcem domu je obytná místnost mezi oběma atrii.

Toto rozvržení také řeší zajištění dostatku soukromí v obytných místnostech vůči obou ulicím při zachování intenzivního propojení s exteriérem. Toho bylo dosaženo vytvořením pohledové bariéry z jihu provozním zázemím, pracovnou a zimní zahradou.

fluidní prostor

Ústřední pobytový prostor zvolna klesá s terénem a  plynule protéká na terasu a zahradu. Podél terasy pokračuje zimní zahradou s pracovnou. Nízké sezení v exteriéru pokračuje venkovní kuchyní. Jednotlivé funkční zóny nejsou striktně vymezeny stěnami, ale například výškovým členěním, zálivy a povrchovými materiály.

Zimní zahrada slouží jako klidný a prosvětlený prostor pro odpočinek, práci, cvičení jógy posezení u kávy mezi květinami nebo spaní pod hvězdami.

Obytné místnosti dominuje pracovní ostrůvek kuchyně s barovým sezením. Je vyvýšený oproti jídelně a nízkému sezení u krbu. Tím si uchovává přehled a kontakt s terasou a zahradou. Výška stropu zde stoupá až do lucerny, která přivádí jihozápadní světlo. Východní stěnu kuchyně prolamuje pásové okno, které dále podporuje kontakt s exteriérem.