KRAJINNÝ PARK HAVRAŇÁK

Jan Šembera, Kryštof Peřestý, Jaroslav Vorlíček Zeleň: Zuzana Bečvářová, Zuzana Stehlíková MHMP, MČ P19, MČ Čakovice

Myšlenkou projektu je obnovit prostupnost krajiny mezi sousedními městskými částmi Prahy. Vytvořit krajinné rozhraní mezi městskou zástavbou a hospodářskou krajinou.

PROSTUPNOSTI KRAJINY

Tradiční zemědělská krajina se vyznačuje svou dobrou pěší prostupností, která byla později potlačena scelováním pozemků a opouštěním cest. Park leží mezi MČ Kbely a Letňanským Lesoparkem. Kvůli majetkoprávní situaci nebylo možné Letňanský Lesopark realizovat v plné rozloze. Nový návrh již tuto situaci zohledňuje. Navazuje na stávající výsadby a dále je rozvíjí, aby se v blízkosti městké zástavby mohl proměnit spíše v městský park. Park však neslouží jen jako zvětšení Letňanského Lesoparku. Vytváří chybějící pěší a cyklistické spojení sousedních obcí – Kbely, Čakovice, Miškovice a Letňany.

Hlavní osou návrhu je dvouřadá alej, která navazuje na systém zeleně procházející celými Kbely až do Centrálního parku. Alej začíná u školy a přes železniční lávku směřuje na rozcestí Čakovice – Ctěnice – Miškovice odkud pokračuje systémem stezek od ateliéru Alej. V menším měřítku je prostupnost navrženého území zajištěna různými typy cest. Od zpevněných cyklostezek, přes mlatové stezky po pěšiny v trávě, které jsou udržované sečené.

VOLNÝ PROSTOR PRO HRU Za květnatými loukami je sečená louka ponechaná volně ke hraní her. Například kopané, pouštění draka či cokoliv jiného obyvatele napadne. Při louce je umístěna dřevěná tribuna s výhledem na hru a kopce Letňanského Lesoparku.

OBYTNÁ KRAJINA Součástí návrhu je několik parkových prvků rozmístěných volně v květnatých loukách, u remízků či v sadech bez přímého přístupu zpevněnou cestou, které vybízí k prozkoumávání parku.

ZÁZEMÍ PARKU V centrální části parku je navrženo zázemí s občerstvením a toaletami doplněné o “pivní” zahrádku se stoly pod stromy.